Město Kulturní a vzdělávací středisko Městská knihovna Kino svět Infocentrum Galerie
   
hlavní strana
akce
o muzeu
sbírky
expozice
publikace
průvodce městem
napsali o nás
výroční zprávy
odkazy
Městské muzeum
Masarykovo náměstí 276
766 01 Valašské klobouky
telefon: +420 577 320 095
muzeum (@) mu-vk.cz
 
Stará radnice
Budova Staré radnice má renesanční jádro. Dnešní podobu dostala jednak pozdněbarokní přestavbou (1797-1798), jednak rekonstrukcí v roce 1943.
O opravách radnice ze závěru 18. století, které měly podpořit snahu města o získání tzv. magistrátu, ve spisu městského písaře Johanesa Sušila čteme: „Rathaus starý přednější klobucký, který hrubě jsoucí nebyl, poněvadž v něm na vrchním placi nic víc, jenom jedna radní světnice a druhá pro písaře se vynacházela a jedna komora dřevěná pro drva, pak jedna světnice dřevěná při dveřích rathausních postavená a v prostřed střechy rathausnej věžka dřevěná, deskama obitá, a ta již velmi zešlá stála. V spodním placi maštal, arest s dřevěným a dost špatným tlem přikrytý a vážnica pod radní světniců jedině sklepená byla. Slovem ten starý rathaus tak v špatným stavu se nacházel, že žádnému městskému domu podobný nebyl.“ Po popisu nevalného stavu radnice (v roce 1790 požádali Jan Bureš a Florián Fusek, zda mohou pod radnicí vystavět kvelby, přičemž se měli zavázat k vybudování světnice v patře radnice na vlastní náklady) přechází Sušil k jádru věci: „Na rathausi tehdy starém klobuckém pohodlnost žádná pro magistrát nebyla a příjmy obecné taky skrz vrchnostenské nepravé důkaze vyvrácené byly (...). Měšťani klobučtí ale vidúce, že oni svú jurisdikci na žádný jiný způsob obdržet nemůžou, jedině až jsoucí rathaus pro manipulírování svého magistrátu míti a obecné důchody nejméně již na 600 zl. ročně vykázat v stavě budou, tak se nejprv o první potřebu starali a v staré rathausi všechno, co nejsoucího bylo, zbořili a jej do nového stavu, tak jak se tenkráte vynachází, přivedli. Poněvadž Klobučani dokonale zkusili, že vrchnost illešházká jich na všechen způsob umořiti, zničšiti a o jejich jurisdikci konečně připraviti chce, tehdy aby zasejc při skrz rathaus vyšetření nepadli, k rathauským starým zďám vpředu, kde věža stojí, ten celý kus, počnúce od druhých dveří rathausních na vrchu týž 2 světnice, jeden kvelb a vážnicu na spodku znovu zbudovali a vystavili. A ta jediná příčina renovírování rathausa tohoto byla, aby totiž město Klobúky k svému předešlému právu jurisdikcí přijít a takové zasejc obdržet mohlo.“ Klobučané financovali stavbu z dobrovolných darů.
Stará radnice je dnes sídlem městského muzea, návštěvníci si zde mohou prohlédnout expozici Pravěk jižního Valašska, dokumentující nejstarší osídlení naší oblasti, ve velkolepé síni Staré radnice se konají výstavy, přednášky, besedy a koncerty.
Literatura: P. Odehnal: Z příběhů města Valašské Klobouky. Valašské Klobouky 2005.
Stará radnice, 30. léta
Sál Staré radnice
zpět na výběr průvodce městem
 
počet přístupů od 1.9.2007 : Copyright © 2007, Městské muzeum Valašské Klobouky, všechna práva vyhrazena.
Informace o ochraně autorského díla
power by: TomM A T R i X