Město Kulturní a vzdělávací středisko Městská knihovna Kino svět Infocentrum Galerie
   
hlavní strana
akce
o muzeu
sbírky
expozice
publikace
průvodce městem
napsali o nás
výroční zprávy
odkazy
Městské muzeum
Masarykovo náměstí 276
766 01 Valašské klobouky
telefon: +420 577 320 095
muzeum (@) mu-vk.cz
 
Křtitelnice
V podvěží valašskoklobouckého farního kostela Povýšení svatého Kříže dnes jako kropenka slouží pozoruhodný pískovcový artefakt. Tato původním účelem (pravděpodobně) křtitelnice připomínající kalich s tordovanou nohou byla vyrobena v roce 1521 mistrem Petrem z Olomouce.
Křtitelnice je vysoká 98 cm, její nádobu tvoří dvanáctiúhelník s obvodem 142 cm (vnější průměr je 44 cm), jehož vnitřek má kruhový průměr 32 cm. Lem na plášti nádoby tvoří 20 cm vysoké nápisové pole s vytesaným textem:
LETA TIo Vo XXI MISTR PETR Z OLOMVCZE
Hodnota křtitelnice z roku 1521 nespočívá pouze v tom, že jde o nejstarší dochovanou součást inventáře valašskoklobouckého farního kostela (dalším dochovaným inventářem je pak až dvojice zvonů z roku 1665). Přestože tento artefakt nelze po umělecké stránce řadit ke špičkovým dílům počátku 16. století na Moravě, je i v jeho jednoduchém zpracování možno spatřovat profesionální řemeslnou práci pozdněgotického uměleckého vkusu. Jednoduchost předmětu byla nepochybně silně ovlivněna možnostmi tehdejší valašskokloboucké farnosti. Vzhledem k počtu dochovaných křtitelnic z daného období na Moravě je nepochybně ta valašskokloboucká jedním z důležitých dokladů vybavenosti našich kostelů z doby přechodu od gotiky k renesanci.
Literatura: P. Odehnal: Valašskokloboucká křtitelnice z roku 1521. In: Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka VI, 2005, s. 4-5.
zpět na výběr průvodce městem
 
počet přístupů od 1.9.2007 : Copyright © 2007, Městské muzeum Valašské Klobouky, všechna práva vyhrazena.
Informace o ochraně autorského díla
power by: TomM A T R i X